Sibylla GOEGEBUER

Licentiate Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Universiteit Gent, België (plastische kunsten)

Museumbeleid, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, België

Projectmanagement, Vlerick Business School Gent, België

 

Musea Brugge/Curator Oude kunst, Cultuur en Geschiedenis, middeleeuwen en Vroegmoderne tijd

Musea Brugge/Curatrice Beaux-Arts, Culture et Histoire, Moyen Âge et début de l’Âge Moderne

Musea Brugge/Curator Fine Arts, Culture and History – Medieval and Early Modern Times

Voormalig adjunct-conservator Musea Brugge/Sint-Janshospitaal ; adjunct-conservator Musea Brugge/Museum voor Volkskunde

Ancien Conservateur-adjoint Musea Brugge/Hôpital Saint-Jean ; conservateur-adjoint Musea Brugge/Musée d’Art et Traditions populaires

 

Europae Thesauri, penningmeester/trésorière/treasurer

Tijdschrift Biekorf, West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde, redactieraad/comité éditorial/editorial board

Sacred Books/Secret Libraries Brugge, bestuurslid/conseil de gestion/board member

Sacred Books/Secret Libraries is een project rond twee bewoonde kloosters in Brugge. Met het ontsluiten, bewaren en versterken van het religieuze karakter van de sites van het Engels Klooster en van het Karmelietenklooster in de Brugse binnenstad, ambieert de organisatie de realisatie van en netwerk van open kloosters in Brugge en omgeving ; dit om een doorbraak te creëren in de aanpak van de behoudsproblematiek rond religieus erfgoed. Sacred Books/Secret Libraries vertrekt van het spiritueel erfgoed van de religieuzen. De organisatie legt het accent op de stiltebeleving, verstilling en authenticiteit. Boeken vormen de rode draad in het verhaal dat ze brengt.

Montanus Brugge, bestuurslid/conseil de gestion/board member

Het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een actieve bijdrage leveren tot de studie van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie.

Hospitium, Vereniging voor de geschiedenis van de hospitalen en de zorg, bestuurslid/conseil de gestion/board member bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie.